Plán akcí

PLÁN AKCÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

 • ZÁŘÍ
 • společné setkání s rodiči a jejich dětmi na školní zahradě s opékáním buřtů
 • Sokolník v MŠ

 

 • ŘÍJEN
 • divadelní představení v MŠ
 • pořad ZOO Borovany – Máme rádi zvířata

 

 • LISTOPAD
 • Svátek strašidel v MŠ – účast dobrovolná pro třídy Sovičky a Veverky
 • Svatomartinský lampionový průvod – účast dobrovolná – všechny třídy
 • divadelní představení v MŠ – Ferda

 

 • PROSINEC
 • Mikulášské a Vánoční nadílky ve třídách
 • hudební pořad v MŠ – Čertovská show
 • Vánoční besídky pro rodiče (třídy: Veverky, Sovičky)
 • Vánoční dílny s rodiči (třídy: Koťátka, Žabičky)

 

 • LEDEN
 • divadelní představení v MŠ – Začarované písničky

 

 • ÚNOR
 • dětský karneval v MŠ – Šaškování
 • návštěva dětí v ZŠ (třídy: Sovičky)

 

 • BŘEZEN
 • divadelní představení v MŠ – Popletené pohádky
 • kouzelník v MŠ

 

 • DUBEN
 • Velikonoce – vítání jara
 • zápis dětí do ZŠ (třída: Sovičky)
 • divadelní představení v MŠ – Jarní pohádka
 • návštěva MEVPIS Vodňany

 

 • KVĚTEN
 • Vítáme vás v naší MŠ – spojeno se zápisem dětí do naší MŠ
 • „Ryby, raci u nás v MŠ“ – program rybářské školy z Vodňan na škol. zahradě
 • oslava Dne matek
 • besídky a dílny pro rodiče
 • divadelní představení v MŠ

 

 • ČERVEN
 • oslava Dne dětí, animovaný program na zahradě MŠ
 • divadelní představení v MŠ
 • školní výlety
 • návštěva vycházejících dětí v ZŠ
 • slavnostní rozloučení budoucích školáků

 

Další akce budou uskutečňovány dle aktuálních nabídek a zájmu dětí.

Oslava svátků a narozenin dětí individuální formou ve všech třídách.

        Divadelní představení pro děti – v MŠ 1x měsíčně (popř. v KS Protivín, ZŠ)

Veřejná vystoupení s dětmi:   

                       – celoroční zajišťování programu při obřadu Vítání nových občánků (třídy: Sovičky)

                                           – Vánoce nebo Velikonoce v DPS, v Domově Pomněnka (třídy: Sovičky)

– vystoupení pro společenské organizace města (třídy: Sovičky)

Vlastní výstava výtvarných prací dětí z celé mateřské školy ve foyeru Kulturního střediska v Protivíně.

 

DIVADLO 2022/2023

13. 10. 2022 od 9,00 hod. – POHÁDKOVÉ ČAROVÁNÍ BAMBINI 55,- Kč

24. 11. 2022 od 10,15 hod. – FERDA A ADVENTNÍ KALENDÁŘ BAMBINI 55,- Kč

2. 12. 2022 od 9,00 hod. – ČERTOVSKÁ SHOW BAMBINI 55,- Kč

17.1. 2023 od 9,00 hod. – ZAČAROVANÉ PÍSNIČKY OKÝNKO 60,- Kč

14. 2. 2023 od 9,15 hod. – O BUDULÍNKOVI LUK 60,- Kč

7. 3. 2023 – RYBY,RACI U NÁS V MŠ program rybářské školy z Vodňan (MEVPIS VODŇANY) na škol. zahradě – 60,- Kč

14. 3. 2023 od 9,00 hod – DRÁČEK ARNOŠT BAMBINI 55,- Kč

18. 4. 2023 od 9,00 hod. – JARNÍ POHÁDKA OKÝNKO 60,- Kč

10. 5. 2023 od 9,15 hod. – O KŮZLÁTKÁCH LUK 60,- Kč

2. 6. 2023 od 9,00 hod – ZAHRADNÍ SHOW K MDD OKÝNKO 60,- Kč