Plán akcí

PLÁN AKCÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

 • ZÁŘÍ
 • společné setkání s rodiči a jejich dětmi na školní zahradě s opékáním buřtů
 • divadelní představení v MŠ – O myšce Andulce
 • ukázka práce sokolníka – zahrada MŠ

 

 • ŘÍJEN
 • divadelní představení v MŠ – Vrbová víla

 

 • LISTOPAD
 • Svatomartinský lampionový průvod – účast dobrovolná – všechny třídy
 • divadelní představení v MŠ – Kouzelná truhlička
 • fotografování dětí
 • keramická dílnička v MŠ

 

 • PROSINEC
 • Mikulášské a Vánoční nadílky ve třídách
 • hudební pořad v MŠ – Čertovský rej
 • divadelní představení v MŠ – Jak včelka zdobila stromeček
 • Vánoční besídky pro rodiče (třídy: Veverky, Sovičky)
 • Vánoční dílny s rodiči (třídy: Koťátka, Žabičky)

 

 • LEDEN

 

 • ÚNOR
 • dětský karneval v MŠ – zámecká show
 • návštěva dětí v ZŠ (třída Sovičky)

 

 • BŘEZEN
 • divadelní představení v MŠ – Zatoulané velikonoční vajíčko

 

 • DUBEN
 • Velikonoce – vítání jara
 • zápis dětí do ZŠ (třída Sovičky)
 • divadelní představení v MŠ – Pojďte s námi do pohádky

 

 • KVĚTEN
 • Vítáme vás v naší MŠ – spojeno se zápisem dětí do naší MŠ
 • oslava Dne matek
 • besídky a dílny pro rodiče
 • zahradní slavnost v MŠ (oslava MDD) – Pohádková show

 

 • ČERVEN
 • školní výlety
 • návštěva vycházejících dětí v ZŠ
 • slavnostní rozloučení budoucích školáků

 

Další akce budou uskutečňovány dle aktuálních nabídek a zájmu dětí.

Oslava svátků a narozenin dětí individuální formou ve všech třídách.

        Divadelní představení pro děti – v MŠ 1x měsíčně (popř. v KS Protivín, ZŠ)

Veřejná vystoupení s dětmi:   

                       – celoroční zajišťování programu při obřadu Vítání nových občánků (třídy: Sovičky)

                                           – Vánoce nebo Velikonoce v DPS, v Domově Pomněnka (třídy: Sovičky)

– vystoupení pro společenské organizace města (třídy: Sovičky)

Vlastní výstava výtvarných prací dětí z celé mateřské školy ve foyeru Kulturního střediska v Protivíně.

 

DIVADLO 2023/2024

20.9. 2023 od 10:15 hod. – O MYŠCE ANDULCE BAMBINI 60,- Kč

3.10. 2023 od 9:00 hod. – VRBOVÁ VÍLA OKÝNKO 60,- Kč

27.11. 2023 – KOUZELNÁ TRUHLIČKA OKÝNKO 60,- Kč

28.11. 2023 od 8:00 hod. – FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ PHOTODIENST 

5. 12. 2023 od 9:00 hod. – ČERTOVSKÝ REJ (2 skupiny)BAMBINI – 60,- Kč

14. 12. 2023 od 8:45 hod. – JAK VČELKA ZDOBILA STROMEČEK  –  BAMBINI – 60,- Kč

12. 2. 2024 od 9:30 hod – KARNEVAL (zámecká show) OKÝNKO 60,- Kč

19. 3. 2024 od 9:00 hod. – ZATOULANÉ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO OKÝNKO 60,- Kč

9. 4. 2024 od 10:15 hod. – POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKYBAMBINI 60,- Kč

31. 5. 2024 – POHÁDKOVÁ SHOW – zahradní slavnost k MDD BAMBINI 60,- Kč

5.6. 2024 – ŠKOLNÍ VÝLET (všechny třídy) MEVPIS Vodňany  cena bude upřesněna

25.6. 2024 – LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ v MěKS Protivín – pouze pro starší děti – cena bude upřesněna