O nás

1. Mateřská škola Protivín získala právní subjektivitu 1.1.2003

Adresa: Ve Školce 586, 398 11 Protivín

Ředitelka školy: Šárka Šťastná

Kontakty:

Zřizovatel: Město Protivín

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „ROK V 1. MATEŘSKÉ ŠKOLE – aneb budeme si hrát – budeme se učit.“

Provozní doba MŠ: 6:30 – 16:00 hod.

 

Jsme škola na konci města, školka u lesa. Děti tak mají jedinečnou příležitost hrát si a vzdělávat se nejen v prostorách nově zrekonstruované školky, ale především a bezprostředně venku.

Zajišťujeme celodenní provoz od 6:30 do 16 hodin. Děti jsou podle věku rozděleny do 4 tříd. První třída je pro nejmladší děti a je maximálně zaměřena na přirozenou adaptaci a spontánní přechod dítěte z rodiny do mateřské školy. S tím ve třídě učitelkám pomáhá i chůva. Třída pro předškoláky je také zaměřena na přirozený přechod dítěte, ale tentokrát z mateřské do základní školy. Děti zde mají k dispozici interaktivní 3panel, na kterém si pro ně atraktivní formou mohou zkoušet první výukové programy, interaktivní hry pro jedince i skupiny dětí i rozvíjet grafomotoriku. Učitelky vedou děti k samostatnosti a aktivnímu postoji k učení. Ve všech třídách pak vytvářejí podnětné a vstřícné prostředí, které vede k seberealizaci a spokojenosti dětí. Vychází z výjimečnosti a individuality každého dítěte. Nabízí aktivity zacílené na všestranný rozvoj dětí a vytváření jejich pozitivního a aktivního vztahu ke světu. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích během dne.

V naší škole se děti také mohou zapojit do některého z doplňkových projektů. Ty jsou zaměřené na individuální aktivity a rozvoj schopností a předpokladů dětí při práci v malých skupinách.

Součástí mateřské školy je i prostorná školní zahrada, která nabízí dětem herní a didaktické prvky splňující nejen přísné bezpečnostní limity, ale i nejnovější environmentální trendy. Zahrada je také místem setkávání se s rodiči a dětmi na nejrůznějších aktivitách a slavnostech, které během roku aktivně plánujeme. Naším cílem jsou nejen spokojené děti, ale také jejich rodiče.

 

Zaměstnanci školy:

Pedagogické pracovnice:

Třída ŽABIČKY p. učitelky.: Andrea Kubišová

                                              Bc. Barbora Manzyuk

 

Třída KOŤÁTKA p. učitelky.: Jitka Štěrbová, DiS – log. asist.

                                                          Lucie Klarnerová

                                      

 

Třída VEVERKY p. učitelky.: Šárka Šťastná – ředitelka školy

                                               Hana Kohoutová

                                    

 

Třída SOVIČKY p. učitelky.: Bc. Eva Cimburová – zástup. řed.

                                               Bc. Pavla Sajtlová

                          asist. pedagoga –  Mgr. Šárka Kochanová

 

Školní asistenti

Ing. Monika Kohoutová- školní asist. a chůva – třída ŽABIČKY

Miroslava Oberajtrová – školní asistent – třída VEVERKY

 

 

Provozní pracovníci:

Renata Novotná – vedoucí školní kuchyně

Zdeňka Slepičková – hlavní kuchařka

Kateřina Pexídrová – kuchařka

Jana Dorazilová – uklízečka

Jaroslava Křišťálová – uklízečka

Marie Králová – pradlena

Václav Novotný – školník

 

 

 

Image_1711629619743

Kde nás najdete