Doplňkové činnosti

LOGOHRÁTKY  

Rozvoj komunikativních dovedností

Tento program pod vedením paní učitelky Jitky Štěrbové se zaměřuje na prevenci vadné výslovnosti dětí a rozvoj komunikativních dovedností. Tato logopedická péče je věnována zpravidla dětem od 4,5 let věku formou individuální práce učitelky s dítětem. DŮLEŽITÁ JE SPOLUPRÁCE S RODIČEM DÍTĚTE.

 

PÍSKÁNÍ PRO  ZDRAVÍ A RADOST

Hra na zobcovou flétnu

Tato doplňková činnost je určena především pro předškoláky. Děti zde mají možnost seznámit se se základy hry na zobcovou flétnu a základními pojmy z oblasti hudební nauky. Zároveň se naučí zahrát jednoduché dětské písně v rozsahu C1 – C2 a osvojí si návyky správného dýchání. Vede paní učitelka Pavla Sajtlová.

 

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

Výtvarné činnosti

S barvami kreslíme a malujeme, o světě kolem nás si společně povídáme, fantazii a představivost rozvíjíme. Děti výtvarně vyjadřují své radosti a zážitky. Pracujeme v malých skupinkách, děti se mohou individuálně rozvíjet, výtvarně vyjádřit svá přání i aktuální prožitky.
Vede: p. uč. Andrea Kubišová a Bc. Barbora Manzyuk

 

ZAČÍNÁME S ANGLIČTINOU

Základy anglického jazyka

 

V tomto doplňkovém programu seznamuje p. uč. Hana Kohoutová hravou formou děti se základy anglického jazyka. Tento program je určen pro děti ze třídy SOVIČKY.