Třídy

Do našich tříd se všichni těší

Žabičky

Učitelky: Kubišová Andrea
Bc. Manzyuk Barbora
Ing. Monika Kohoutová - školní asistent - chůva

Charakteristika třídy:

 • třída pro nejmladší děti
 • zaměřujeme se na podporu sebedůvěry dětí a zvládání odloučení na chvíli od svých nejbližších
 • vytváříme prostor, kde se děti mohou cítit bezpečně a najít nové kamarády, vytvořit si přátelský vztah k dospělému mimo oblast rodiny
 • podporujeme převážně spontánní hru s dostatkem možností prožívat radost a zážitky s ostatními dětmi
 • poskytujeme prostor k prvním výtvarným projevům dětí, utváření prvních pracovních a pohybových dovedností
 • seznamujeme děti s prvními zásadami společenského chování k ostatním – ohleduplnost, ochota pomoci, vnímat potřeby i ostatních dětí
 • podporujeme děti při prvním samostatném zvládání sebeobsluhy

 

Denní režim ve třídě ŽABIČEK:

7,00 – 8,30 – scházení dětí, volná hra, hygiena

8,30 – 9,00 – přesnídávka

9,00 – 9,30 – řízené činnosti (jazykové chvilky, didakticky zacílené činnosti, smyslové hry…)

9,30 – 11,30 – pobyt venku

11,30 – 12,00 – hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12,00 – 14,00 – odpočinek

14,00 – 14,15 – hygiena, svačina

14,15 – 16,00 – volná hra, opakovací chvilky, rozcházení dětí

Děti ze třídy ŽABIČKY se ráno od 6,30 hod. do 7,00 hod. scházejí ve třídě KOŤÁTKA. Odpoledne po 15,00 hod. v sudý týden jsou děti odváděny do třídy SOVIČKY.

Koťátka

Učitelky: Štěrbová Jitka, Dis
Lucie Klarnerová

Charakteristika třídy:

 • věkově heterogenní třída pro děti 3 – 4 leté
 • zaměřujeme se na podporu sebedůvěry dětí a zvládání odloučení na chvíli od svých nejbližších
 • vytváříme prostor, kde se děti mohou cítit bezpečně a najít nové kamarády, vytvořit si přátelský vztah k dospělému mimo oblast rodiny
 • podporujeme převážně spontánní hru s dostatkem možností prožívat radost a zážitky s ostatními dětmi
 • poskytujeme prostor k prvním výtvarným projevům dětí, utváření prvních pracovních a pohybových dovedností
 • seznamujeme děti s prvními zásadami společenského chování k ostatním – ohleduplnost, ochota pomoci, vnímat potřeby i ostatních dětí
 • podporujeme děti při prvním samostatném zvládání sebeobsluhy

 

Denní režim ve třídě KOŤÁTEK:

6,30 – 8,30 – scházení dětí, volná hra, hygiena

8,30 – 9,00 – přesnídávka

9,00 – 9,30 – řízené činnosti (jazykové chvilky, didakticky zacílené činnosti, smyslové hry…)

9,30 – 11,30 – pobyt venku

11,30 – 12,00 – hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12,00 – 14,00 – odpočinek

14,00 – 14,15 – hygiena, svačina

14,15 – 15,00 – volná hra, opakovací chvilky, rozcházení dětí

Děti ze třídy KOŤÁTKA a ŽABIČKY se ráno scházejí od 6,30  hod. do 7,00 hod. ve třídě KOŤÁTKA. Odpoledne po 15,00 hod. jsou děti v lichý týden odváděny do třídy ŽABIČKY, v sudý týden do třídy SOVIČKY.

 

Veverky

Učitelky: Šťastná Šárka - ředitelka školy
Hana Kohoutová
Miroslava Oberajtrová - školní asistent

 

Charakteristika třídy:

 • · třída pro děti 4 – 5leté
 • · hravou formou rozvíjíme dovednosti a znalosti dětí s ohledem na jejich individuální potřeby
 • · podporujeme rozvoj samostatnosti dětí v sebeobsluze a hygieně
 • · pravidelně zařazujeme grafomotorická a jazyková cvičení
 • · respektujeme potřebu dětí ke spontánní hře
 • · poskytujeme dostatek prostoru k výtvarnému, hudebnímu i pohybovému rozvoji dětí

 

Denní režim ve třídě VEVEREK:

 • 6,30 – 8,30 – scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

– didakticky zacílené činnosti ve skupinách či individuálně

 • 8,30 – 8,45 – tělovýchovná chvilka
 • 8,45 – 9,15 – hygienická chvilka, přesnídávka
 • 9,15 – 9,45 – didakticky zacílené činnosti ve skupinách či individuálně, volné hry dětí

– jazykové hry, smyslové hry, opakovací chvilky

 • 9,45 – 11,45 – pobyt dětí venku, hygiena
 • 11,45 – 12,15 – oběd
 • 12,15 – 13,45 – hygiena, odpočinek
 • 12,30 – 13,30 – práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami

– náhradní nespací aktivity – doplňkové programy

– logopedická a speciálně pedagogická péče

 • 13,45 – 16,00 – odpolední zájmové činnosti a spontánní hry

– hygiena, svačina, pokračování v hrách či didakticky zacílených činnostech

Děti se scházejí ve třídě SOVIČKY od 6,30 hod, v 7 hodin odcházejí do své třídy. Odpoledne v lichý týden jsou děti po 15,00 hod. svedeny do třídy ŽABIČKY, v sudý týden jsou po 15,00 hod. odvedeny do třídy SOVIČKY, kde je vyzvedávají rodiče.

 

Sovičky

Učitelky: Bc. Cimburová Eva
Bc. Sajtlová Pavla
Mgr. Kochanová Šárka - asistent pedagoga

Charakteristika třídy:

 • třída dětí s povinným předškolním vzděláváním – 5 – 7 let
 • zaměřujeme se na kvalitní přípravu dětí na vstup do základní školy
 • podporujeme u dětí samostatnost při sebeobsluze
 • podporujeme samostatnost a sebedůvěru dětí při řešení běžných životních situací
 • hravou formou rozvíjíme dovednosti a znalosti potřebné pro úspěšný vstup do základní školy – vždy s ohledem na individuální možnosti jednotlivých dětí
 • zvláštní důraz klademe na rozvoj grafomotoriky, slovní zásoby, samostatného myšlení a řešení problémů, získání základního povědomí o světě a společnosti
 • poskytujeme dostatek prostoru k výtvarnému, hudebnímu i pohybovému rozvoji dětí

 

Denní režim ve třídě SOVIČEK:

6,30 – 8,30  –  scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

–  didakticky zacílené činnosti ve skupinách či individuálně

8,30 – 8,45  –  tělovýchovná chvilka

8,45 – 9,15   –  hygienická chvilka, přesnídávka

9,15 – 9,45    – didakticky zacílené činnosti ve skupinách či individuálně, volné hry dětí

– jazykové hry, smyslové hry, opakovací chvilky

9,45 – 11,45  – pobyt dětí venku, hygiena

11,45 – 12,15  – oběd

12,15 – 13,45  – hygiena, odpočinek

12,30 – 13,30 – práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami

– náhradní nespací aktivity – doplňkové programy

– logopedická a speciálně pedagogická péče

13,45 – 16,00  – odpolední zájmové činnosti a spontánní hry

– hygiena, svačina, pokračování v hrách či didakticky zacílených činnostech

Děti se scházejí ve třídě SOVIČKY od 6,30 hod.. Odpoledne v lichý týden jsou děti po 15,00 hod. svedeny do třídy ŽABIČKY, v sudý týden zůstávají po 15,00 hod. ve své třídě.