ORGANIZACE DNE VE 3. TŘÍDĚ

 • 7,00 – 8,30
  • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
  • didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
  • smyslové hry
  • tělovýchovné chvilky
  • jazykové chvilky
  • dechová cvičení
  • společenské hry
  • grafomotorické cviky
 • 8,30 – 8,45
  • hygiena, ranní cvičení, tělovýchovné chvilky
 • 8,45 – 9,15
  • hygiena, svačina (1x týdně "mazací den"), procvičování sebeobslužných návyků, příprava stolování
 • 9,15 – 10,00
  • řízené činnosti v komunikativním kruhu
  • didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
  • procvičování grafomotoriky
  • přizpůsobeno situaci a požadavkům dětí
  • logopedická a speciálně pedagogická péče "Brousek pro můj jazýček" /dle rozvrhu MŠ/
 • 10,00 – 11,45
  • hygiena, pobyt dětí venku
 • 11,45 – 12,15
  • hygiena, příprava stolování, oběd, hygiena – péče o zuby – "zdravý úsměv"
 • 12,15 – 13,30
  • odpočinek
  • logopedická a speciálně pedagogická péče "Brousek pro můj jazýček"
  • doplňkové činnosti - "Pískání pro radost" (hra na zobcovou flétnu)
  • "Tvořivá dílna aneb bystré oči a šikovné ruce" (pracovní činnosti s využitím přírodních materiálů)
  • "Barevný svět kolem nás" (práce s různorodými výtvarnými technikami)
  • /vše přizpůsobeno rozvrhům MŠ/
 • 13,30 – 14,00
  • hygiena, svačina – příprava sebeobslužných návyků, příprava stolování
 • 14,00 – 16,00
  • odpolední zájmové činnosti dětí a spontánní hry
  • dle zájmu dětí pokračování i v didakticky zacílených činnostech
  • grafomotorické cviky
  • společenské hry
  • hry s flétnou a notičkami
  • tělovýchovné chvilky
  • smyslové hry
  • hry na zahradě MŠ /přizpůsobeno počasí/

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás