ORGANIZACE DNE VE 2. TŘÍDĚ

 • 7,00 – 7,30
  • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
  • didakticky zacílené činnosti ve skupinkách a individuálně
 • 7,30 – 8,30
  • ranní hry, ukončení scházení dětí
  • didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
  • smyslové hry
  • jazyková chvilka
 • 8,30 - 8,45
  • tělovýchovná chvilka
 • 8,45 – 9,15
  • hygiena, svačina
  • příprava stolování, procvičování sebeobslužných návyků
 • 9,15 – 9,45
  • hry dle přání dětí
  • didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
 • 9,45 – 11,45
  • hygiena, pobyt dětí venku
 • 11,45 - 12,15
  • oběd
 • 12,15 – 13,00
  • hygiena – péče o zuby – "zdravý úsměv"(od října),odpočinek
 • 13,00 – 14,00
  • práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
  • doplňkové programy
  • logopedická a speciálně pedagogická péče
  • náhradní nespací aktivity
 • 14,00 – 15,00
  • odpolední zájmové činnosti dětí a spontánní hry
  • hygiena, svačina
  • hry dle zájmu dětí i pokračování v didakticky zacílených činnostech

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás