Žádost o umístění - prázdniny 406 kB
Čestné prohlášení 269 kB
Žádost o příjetí 368 kB
Evidenční list 263 kB

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás