Novinky z naší školy

Výsledky zápisu dětí na školní rok 2022 / 2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022 / 2023...

Zjistit více

ZÁPIS DO 1.MŠ PROTIVÍN NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Zápis do 1. Mateřské školy Protivín na školní rok 2022/2023 se koná 4. května 2022 8-15 hod

Zjistit více

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Provoz školy je od 6,30 do 16,00 hod...

Zjistit více

Všechny aktuality

Filozofie naší školky

Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě přijme, je trvalá a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později – zhodnotí a najdou své uplatnění.

Proto je úkolem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Vytváříme základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání v základní škole. Napomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytujeme i péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Snažíme se o vytváření optimálních podmínek pro individuální osobnostní rozvoj každého dítěte.

Pracujeme podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004 – 22, který si přizpůsobujeme potřebám a záměrům školy-ve vlastním školním vzdělávacím programu "ROK V 1.MATEŘSKÉ ŠKOLE - aneb budeme si hrát-budeme se učit." V podobě vytýčených integrovaných bloků nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti v naší mateřské škole. V rámci doplňkových programů pak nabízíme další nadstandardní péči dětem v oblasti výtvarných, estetických, pracovních, hudebních, jazykových a dalších dovedností. V rámci předškolního vzdělávání nabízíme dětem vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat se přirozeným dětským způsobem.

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás

Jídelníček

Dětem je ve školní kuchyni připravována plnohodnotná a vyvážená strava. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku a dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů. Ve třídách máme zaveden a dodržujeme pitný režim, takže děti mají možnost dostatečného příjmu tekutin během dne, jedná se o sladký i nesladký čaj a pitnou vodu.

Jídelníček je zveřejňován i na nástěnce, aby rodiče měli přehled o připravovaných pokrmech a mohli skladbu stravy vhodně doplňovat a navazovat na ni doma. 

Dodržujeme zásadu, že je nepřípustné děti do jídla násilně nutit !!!

Jídelníček na tento týden