Pískání pro zdraví a radost

Hra na zobcovou flétnu
Více informací

Barevný svět kolem nás

Výtvarné činnosti
Více informací

Tvořivá dílna aneb bystré oči a šikovné ruce

Práce s netradičním materiálem
Více informací

Logohrátky aneb brousek na můj jazýček

Rozvoj komunikativních dovedností
Více informací

Angličtina pro nejmenší

Základy anglického jazyka
Více informací

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás